ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΑ -

ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
Ο ΑΘΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

..ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6/19 2005

ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ (750 ΥΨ.)
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ